e元競標

>回到e元競標首頁


日本高絲Kose 雪肌粹洗面乳1入
本商品規格
含薏仁淬取液配方(保濕成分) 
內含量 : 80g 
MADE IN JAPAN 
1入裝

競標情報
競標價
3488e
奪標者
wa***ay@pchome.com.tw
台北市
市價
NT$200.00
競標次數
31  
條件
無特殊條件
截止日期
2019/2/28 下午 09:03:33 - 21:03(24小時制)
剩餘時間
競標已結束


競標物品
如何競標 此物品競標已經截止。

您無法再出價。
最高出價 $   


競標紀錄[為保護個人隱私,Email部分以星號代替]
競標者競標價日期 & 時間
wa***ay@pchome.com.tw
台北市
3488 e2019/02/28 20:58
wy***99@gmail.com
桃園市
3487 e2019/02/28 20:57
wa***ay@pchome.com.tw
台北市
3336 e2019/02/28 20:57
ka***55@yahoo.com.tw
台南市
3333 e2019/02/28 20:47
wa***ay@pchome.com.tw
台北市
3306 e2019/02/28 20:39
ka***55@yahoo.com.tw
台南市
3303 e2019/02/28 14:14
wa***ay@pchome.com.tw
台北市
3300 e2019/02/28 14:00
ka***55@yahoo.com.tw
台南市
3299 e2019/02/28 13:36
wa***ay@pchome.com.tw
台北市
3265 e2019/02/28 13:07
ka***55@yahoo.com.tw
台南市
3255 e2019/02/28 09:12
ju***04@gmail.com
台南市
3203 e2019/02/28 00:40
ka***55@yahoo.com.tw
台南市
3050 e2019/02/27 22:16
s2***66@gmail.com
台中市
2948 e2019/02/26 10:22
ne***63@msa.hinet.net
台北市
2897 e2019/02/24 00:46
mi***hu@yahoo.com.tw
台南市
2696 e2019/02/23 07:04
ka***55@yahoo.com.tw
台南市
2545 e2019/02/22 20:12
ts***he@yahoo.com.tw
高雄市
2458 e2019/02/22 12:48
li***07@yahoo.com.tw
台中市
2341 e2019/02/19 20:49
ia***30@livemail.tw
新北市
2240 e2019/02/16 13:54
ke***xe@yahoo.com.tw
新北市
1989 e2019/02/14 12:53
只顯示最近 20 個競標紀錄